Pomoč pri prijavi v MS Teams

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček | vreme

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli.

Bralna pismenost
Rastem s knjigo
Teden pisanja z roko
Naša mala knjižnica
Bodi eko
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Mednarodni dan strpnosti
Semena sprememb
Korak k Sončku
Evropski jezikovni listovnik
NA-MA POTI
Tek podnebne solidarnosti
Gibanje za učenje
Evropski šolski športni dan
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020

Pretekli projekti:

Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Gibanje za učenje

Gibanje varuje in krepi človeško zdravje, tako telesno kot duševno.

Redno in zadostno gibanje je še posebej pomembno pri otrocih in mladostnikih, saj vpliva na njihov celostni razvoj (telesni razvoj, čustveni razvoj, socialni razvoj ter razvoj kognitivnih spodobnosti - koncentracija, pomnjenje, razumevanje).

Če bo otrok obvladal svoje telo in bo s podobo svojega telesa zadovoljen, bo to pozitivno vplivalo na njegovo samostojnost, samozavest in tudi na njegovo samopodobo. Otrok, ki bo precej gibalno aktiven, se bo preko tega tudi naučil, da so za doseganje uspeha potrebni odločnost, disciplina in odrekanje. Telesna/gibalna dejavnost pozitivno vpliva tudi na razvoj kognitivnih sposobnosti. Kot so pokazale raziskave, si otroci, ki so gibalno zelo aktivni, prej in lažje zapomnijo novo snov, lažje sledijo pouku v šoli in imajo boljšo sposobnost koncentracije, poleg tega pa za šolsko delo porabijo manj časa kot drugi otroci.

Redna telesna/gibalna dejavnost pa vpliva tudi na splošno dobro počutje otrok in mladostnikov, na njihovo zdravje, krepi imunski sistem, preprečuje zgodnji začetek večine kroničnih nenalezljivih bolezni (srčno-žilne bolezni, kapi, visok krvni tlak, sladkorna bolezen tipa 2, osteoporoza, rak debelega črevesa ter rak na prsih) v dobi adolescence, izboljšuje spanec in varuje pred razvojem različnih odvisnosti.

Zato smo se odločili, da naše učence čim bolj vzpodbujamo, da so gibalno aktivni.

Preko celotnega šolskega leta bomo na šoli:

vključevali gibalne minute v učno-vzgojni proces,
uporabljali pristope in metode FIT pedagogike,
spodbujali hidracijo – uvajanje pitja vode v času pedagoškega procesa – ko si žejen,
organizirali gibalne odmore,
opremili šolsko dvorišče (npr. talne igre),
govorili o zdravi prehrani,
se podajali na aktivne učne sprehode,
izvajali učno-vzgojni proces v naravi,
pripravili učilnico na prostem,
spodbujali otroke k redni gibalni aktivnosti,
naučili otroke, da je redna gibalno športna aktivnost življenjski slog in ne obveznost,
razvijali sodelovanje ter spoštovanje in upoštevali različnost,
prenašali pozitiven vzorec na starše in druge,
organizirali izobraževanje o fit pedagogiki za učitelje.

Vodja projekta: Petra Cvikl Marušič in Katja Majhenič

© 2004-2020 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | nedelja, 29. 11. 2020, 16:41