kontaktdomov

aktualno | organiziranost | koledar | dejavnosti | zaposleni | projekti | naši uspehi | knjižnica | šport | vrtec | moodle | vreme | galerija | video | šolarček

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli v tem šolskem letu.

Zmanjševanje nasilja
Sodelovanje s starši
Klima za uspešno delo
Rastem s knjigo
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
NA-MA POTI
Evropski jezikovni listovnik
Bralna pismenost
Bodi eko
Formativno spremljanje
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Naša mala knjižnica
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Začni mlad, tekmuj pošteno
Simbioza Giba
Zdravo telo za zdrav duh

Arhiv:
Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
Formativno spremljanje

Formativno spremljanje je projekt, ki teče že nekaj let pod vodstvom Zavoda za šolstvo Formativno spremljanje procesa učenja je pedagoški dialog med učiteljem in učencem, ki pripelje do medsebojnega poslušanja in zaznavanja sporočil, je naravno, ker upošteva učenčeve interese, spodbuja ustvarjalno učenje, omogoča učitelju, da vodi učenca k napredku, da odpravlja šibkosti v znanju učenca.

V šolskem letu 2014/15 je na OŠ Voličina potekalo izobraževanje za učitelje na temo Formativno spremljanje. Bistvena ugotovitev oz. cilj samorazvoja formativnega spremljanja na OŠ Voličina je oblikovati ter posredovati kakovostno pozitivno medsebojno povratno informacijo za naravno procesno učenje ter temu skladno preverjanje oz. sumativno presojanje ob koncu procesa učenja.

V letošnjem šolskem letu so bodo učitelji srečali s formativnim spremljanjem tudi v okviru študijskih skupin. Po potrebi bomo na šoli organizirali svetovalno storite oz. 8-urni seminar na temo formativnega spremljanja v sodelovanju z ZRSŠ OE Maribor.

© 2004-2019 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | torek, 22. 10. 2019, 4:14