Pomoč pri prijavi v Microsoft TeamsOblak 365Arnes Učilnice

kontakt | šola | vrtec | novice | koledar | zaposleni | projekti | prehrana | naši uspehi | knjižnica | šport | povezave | IP | galerija | video | šolarček

Vrtec

Vrtčevske novice
Adobe Acrobat dokument LDN vrtca 2022/2023
Adobe Acrobat dokument Vloga za vpis otroka v vrtec
Projekt ELaDiNa
Prosta mesta - vrtec Voličina
Prosta mesta - vrtec Selce
ELaDiNa - Early Language Development in NatureProjekt poteka od septembra 2020 do avgusta 2023. Nosilec projekta je CŠOD.

Projekt ELaDiNa temelji na raziskovanju in spodbujanju jezikovnih zmožnosti otrok z aktivnostmi v naravi. Namen projekta je prepoznati, osvetliti in izkoristiti možnosti in priložnosti, ki jih nudi učenje v naravi, ter tako izboljšati otrokove sporazumevalne zmožnosti. V okviru projekta se razvija generični model, pripravlja in izvaja program treninga ter pripravlja priročnike za spoznavanje inovativnega poučevanja v naravi in razvijanje sporazumevalnih zmožnosti, ki bodo obogatili pedagoški proces.

Ciljna skupina so otroci od 3 do 7 let.

Pri projektu ELaDiNa sodelujejo strokovnjaki iz Švedske, Slovenije in Nemčije. Partnerske organizacije so v projekt ELaDiNa vnesle svoje bogate izkušnje in strokovno znanje s področja poučevanja v naravi in spodbujanja razvoja jezikovnih zmožnosti. Rezultat intenzivne izmenjave izkušenj in znanja je premišljen in preverjen projektni model, ki bo stimuliral, razširil in obogatil pedagoški proces. Udeleženci projekta bodo prispevali h globljemu razumevanju pomena otrokovih izkušenj v naravi za spodbujanje zgodnjega razvoja sporazumevalne zmožnosti.

Nosilci triletnega projekta so naslednje partnerske institucije:
CŠOD (Slovenija): https://www.csod.si - koordinator projekta
Zavod RS za šolstvo (Slovenija): https://www.zrss.si
Jönköping University (Švedska): https://ju.se/en
Universitätsstadt Marburg (Nemčija): https://www.marburg.de
Bsj Marburg (Nemčija): https://www.bsj-marburg.de

Pridruženi partnerji projekta iz Slovenije so:

OŠ in vrtec dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
Vrtec Voličina
OŠ Slivnica pri Celju
Vrtec Galjevica
OŠ Litija
OŠ Miklavž na Dravskem polju

Informacije o projektu so objavljene v EU projektni kartici:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-SI01-KA201-075971

Vodja projekta: Tanja Krajnc

© 2004-2023 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | 4. 6. 2023, 10:14 |