kontaktdomov

aktualno | organiziranost | koledar | dejavnosti | zaposleni | projekti | naši uspehi | knjižnica | šport | vrtec | moodle | vreme | galerija | video | šolarček

Projekti

Projekti, ki se izvajajo na šoli v tem šolskem letu.

Zmanjševanje nasilja
Sodelovanje s starši
Klima za uspešno delo
Rastem s knjigo
Izboljšave na področju IKT
SIO-2020
NA-MA POTI
Evropski jezikovni listovnik
Bralna pismenost
Bodi eko
Formativno spremljanje
Semena sprememb
Mednarodni dan strpnosti
Naša mala knjižnica
Zobni alarm
Bodimo prijatelji
Korak k Sončku
Tek podnebne solidarnosti
Evropski šolski športni dan
Začni mlad, tekmuj pošteno
Simbioza Giba
Zdravo telo za zdrav duh

Arhiv:
Jezikovni projekt Comenius
Turizmu pomaga lastna glava
E-knjiga: Stisni roko v pest!
E-knjiga: Stisni roko v pest!

Spletne strani naše E-knjige: Stisni roko v pest!

Ministrstvo za šolstvo in šport že nekaj časa s številnimi aktivnostmi prispeva k dvigu državljanskih kompetenc mladih. Pomembno je, da tudi osnovnošolci gojijo pozitiven občutek nacionalne pripadnosti in razumevanje vseh vidikov demokratične družbene ureditve.

Letošnje šolsko leto je proglašeno za Šolsko leto knjige; v letu 2011 pa praznujemo tudi 70. obletnico upora proti okupatorju in 20. obletnico neodvisnosti države. Vse troje bomo v šolskem prostoru obeležili s projektom: E-knjiga: Stisni roko v pest!

Ministrstvo za šolstvo in šport je v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo za osnovne šole pripravilo projekt namenjen učencem 7., 8. in 9. razredov osnovnih šol, ki skladno s svojimi interesi izmed predlaganih vsebin sami izberejo eno pripovedno besedilo, eno pesemsko besedilo, si ogledajo en film in obiščejo spominsko obeležje, muzej ali pa gredo na kratko ekskurzijo. O vsem tem pišejo (tudi fotografirajo, snemajo ...) prispevke v e-knjigo. Projekt se bo zaključil s prireditvijo, na kateri bomo izbrali najboljše e-knjige, njihove avtorje pa nagradili.

Namen tega projekta je tako spodbujati timsko in interdisciplinarno povezavo več predmetov: zgodovine, slovenščine, državljanske in domovinske vzgoje ter etike, tujega jezika ter računalništva (IKT) in s tem smiselno povezuje znanje različnih področij v kontekstu medpredmetnega povezovanja in razsežnosti, kot so: identiteta in kulturna raznolikost, sodelovanje v skupnosti, tehnologija in mediji, kreativnost in kritično razmišljanje.

Vsebinsko projekt ponuja možnosti za razumevanje izrazne, ustvarjalne in družbene enakovrednosti različnih, za ohranjanje narodne identitete pa tudi sooblikovanje samostojne osebnosti.

Vodja projekta: Mateja Karneža

© 2004-2019 OŠ Voličina. Vse pravice pridržane. | torek, 22. 10. 2019, 4:12