Course categories

1. VIO 
 1. aSummary
 2. aSummary
 3. aSummary
2. VIO 
 4. razredSummary
 5. razredSummary
Angleščina 
 Angleščina 1Summary
 Angleščina 4Summary
 Angleščina 5Summary
 Angleščina 6This course requires an enrolment keySummary
 Angleščina 7This course requires an enrolment keySummary
 Angleščina 8This course requires an enrolment keySummary
 Angleščina 9This course requires an enrolment keySummary
 Angleščina 6This course requires an enrolment keySummary
 Angleščina 7This course requires an enrolment keySummary
 Angleščina 8This course requires an enrolment keySummary
 Angleščina 9This course requires an enrolment keySummary
Biologija 
 Biologija 8 in 9Summary
Dom. in držav. kultura in etika 
 Dom. in držav. kultura in etika 7Summary
 Dom. in držav. kultura in etika 8Summary
Fizika 
 Fizika 8This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Fizika 9This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
Geografija 
 Geografija 6Summary
 Geografija 7Summary
 Geografija 8Summary
 Geografija 9Summary
Glasbena umetnost 
 Glasbena umetnost 6Summary
 Glasbena umetnost 7Summary
 Glasbena umetnost 8Summary
 Glasbena umetnost 9Summary
 Pevski zborSummary
 Šolski ansambelSummary
Gospodinjstvo 
 Gospodinjstvo 6Summary
Kemija 
 KemijaThis course requires an enrolment keySummary
Naravoslovje 
 Naravoslovje 6This course requires an enrolment keySummary
 Naravoslovje 7Summary
Likovna umetnost 
 Likovna umetnost 5Summary
 Likovna umetnost 6Summary
 Likovna umetnost 7Summary
 Likovna umetnost 8Summary
 Likovna umetnost 9Summary
Matematika 
 Matematika 6Summary
 Matematika 7Summary
 Matematika 8Summary
 Matematika 9Summary
Nemščina 
 Nemščina 7This course requires an enrolment keySummary
 Nemščina 8This course requires an enrolment keySummary
 Nemščina 9This course requires an enrolment keySummary
Računalništvo 
 RačunalništvoThis course requires an enrolment keySummary
 Urejanje besedilThis course requires an enrolment keySummary
 MultimedijaThis course requires an enrolment keySummary
 Računalniška omrežjaThis course requires an enrolment keySummary
Slovenščina 
 Slovenščina 7Summary
 Slovenščina 8Summary
 Slovenščina 9This course requires an enrolment keySummary
 Slovenščina 7Summary
 Slovenščina 8Summary
 Slovenščina 9Summary
Šport 
 Šport 6 - 9Summary
 Šport za sprostitevSummary
 Šport za zdravjeSummary
 Starinski in družabni plesiSummary
Tehnika in tehnologija 
 Tehnika in tehnologija 6This course requires an enrolment keySummary
 Tehnika in tehnologija 8This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Interesna dejavnost TehnikaThis course requires an enrolment keySummary
Zgodovina 
 Zgodovina 6Summary
 Zgodovina 7Summary
 Zgodovina 8Summary
 Zgodovina 9Summary
Interesne dejavnosti 
 Slaščičarski krožekSummary
 Modelarske delavniceSummary
 Ročne spretnostiSummary
 Vesela šolaSummary
Dodatna strokovna pomoč 
 DSP 1. triadaThis course requires an enrolment keySummary
 DSP 2. triadaThis course requires an enrolment keySummary
 DSP 3. triadaThis course requires an enrolment keySummary
Razno 
 Šolski parlamentSummary
 E-zbornicaThis course requires an enrolment keySummary